Velké poděkování patří všem našim sponzorům a dárcům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá i drobná pomoc formou finančního příspěvku či dobrovolnické činnosti má pro naše klienty velký význam. Díky tomu je možno uskutečnit řadu volnočasových a kulturních akcí nad rámec finančních možností naší organizace.

DSCN1054

Přehled sponzorů v roce 2021:

  • Miroslav Kardaus, neúčelový dar 5.000,- Kč
  • Helena Jordáková, neúčelový dar 12.500,- Kč
  • BUDA – MONT, spol.s r.o., neúčelový dar 5.000,- Kč
  • Blanka Lisá, neúčelový dar 3.000,- Kč
  • BUDA – MONT, spol.s r.o., neúčelový dar 5.000,- Kč
  • Jiřina Stabile, neúčelový dar 1.500.- Kč
  • Nadace rozvoje občanské společnosti (Tesco), účelový dar 30.000,- Kč
  • BUDA – MONT, spol.s r.o., neúčelový dar 5.000,- Kč
  • Fofršneci, neúčelový dar 15.000,- Kč
  • Gymnázium Frýdlant, účelový dar 8.523,- Kč