Velké poděkování patří všem našim sponzorům a dárcům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá i drobná pomoc formou finančního příspěvku či dobrovolnické činnosti má pro naše klienty velký význam. Díky tomu je možno uskutečnit řadu volnočasových a kulturních akcí nad rámec finančních možností naší organizace.

DSCN1054

Přehled sponzorů v roce 2020:

  • BUDA-MONT, neúčelový dar 10.000,- Kč
  • Nadace EURONISA, účelový dar 10.000,- Kč

 

 

výtěžek z přednášek lékařky,