Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční pobytovou sociální službu dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 26 let, výjimečně i déle. Kromě ubytování, stravování a podpory v rozvoji soběstačnosti zajišťuje služba také vzdělávání v běžném prostředí, výchovu směřující k vzájemnému respektu, vedení k vnímání práv i povinností člověka jako součásti společnosti. Základním pilířem poskytované služby je vytváření atmosféry a podmínek domova, podnětného prostředí pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj klientů a pro jejich spokojený a smysluplný život.

Sociálně terapeutické dílny nabízejí ambulantní službu sociální prevence lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku a nemají jiné uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Pracovní terapie probíhá v keramické dílně, výtvarné dílně, dílně praktických dovedností a v tréninkové kavárně.

Výrobky STD jsou prezentovány na výstavách a trzích. Kavárna je místem, kde mohou lidé s hendikepem ukázat veřejnosti, že i oni s potřebnou podporou mohou být úspěšní, místem, kam se návštěvníci rádi vracejí nejen za dobrou kávou, domácími dezerty, ale hlavně příjemnou atmosférou.

Kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je 29 klientů.

Sociální služba je poskytována klientům, kteří nemohou žít ve vlastní rodině z důvodu:

–         nařízené ústavní výchovy

–         nemožnosti poskytovat v rodině potřebnou sociální a výchovnou péči

Cílová skupina 1

Děti předškolního věku

Výchovná činnost je zajištěna pracovníky domova podle individuálních programů, případně integrací do předškolního zařízení – MŠ

Cílová skupina 2

Děti a mládež školního věku

Vzdělávání  je zajištěno pravidelnou docházkou do Základní školy Raspenava – třída rehabilitační, speciální nebo praktická, případně jinou formou vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů, garantovaných ZŠ

 

Cílová skupina 3

Klienti po ukončení školní docházky 

Nabídka pracovní terapie v dílnách  – práce s keramickou hlínou, tkaní, malování, práce se dřevem apod.

 

Cílová skupina 4

Děti s poruchami autistického spektra 

Výchovná činnost je zajištěna pracovníky domova podle individuálních programů

 

K žádosti o umístění do zařízení požadujeme dodání odborného lékařského posudku, vyjádření Diagnostického zařízení, případně rozhodnutí soudu o ústavní výchově.

Žádost o přijetí  lze stáhnout  zde:  Žádost o umístění do služby DOZP