Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) poskytuje celoroční pobytovou sociální službu dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra z Libereckého kraje. Kromě ubytování, stravování a podpory v rozvoji soběstačnosti zajišťuje služba také vzdělávání v běžném prostředí, výchovu směřující k vzájemnému respektu, vedení k vnímání práv i povinností člověka jako součásti společnosti. Základním pilířem poskytované služby je vytváření atmosféry a podmínek domova, podnětného prostředí pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj klientů a pro jejich spokojený a smysluplný život.

Kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je 29 klientů. Zájemce o službu přijímáme s ohledem na jejich potřebnou míru podpory na konkrétní oddělení (oddělení pro děti s autismem, oddělení pro imobilní klienty a oddělení pro děti s vyšší mírou soběstačnosti – Byty). V praxi to znamená, že i když je volná kapacita ve službě, nemusí být místo na tom oddělení, které vyhovuje potřebám zájemce o službu.
Sociální služba DOZP je poskytována klientům, kteří nemohou žít ve vlastní rodině z důvodu:
– nařízené ústavní výchovy

– nemožnosti poskytovat v rodině potřebnou sociální a výchovnou péči

Cílová skupina 1

Děti předškolního věku – Výchovná činnost je zajištěna pracovníky domova podle individuálních programů, případně integrací do předškolního zařízení – MŠ

Cílová skupina 2

Děti a mládež školního věku – Vzdělávání je zajištěno pravidelnou docházkou do Základní školy Raspenava – třída rehabilitační, speciální nebo praktická, případně jinou formou vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů, garantovaných ZŠ

Cílová skupina 3

Klienti po ukončení školní docházky – Nabídka pracovní terapie v dílnách – práce s keramickou hlínou, tkaní, malování, práce se dřevem apod.

Cílová skupina 4

Děti s poruchami autistického spektra – Výchovná činnost je zajištěna pracovníky domova podle individuálních programů

Žádost o přijetí  lze stáhnout  zde:  Žádost o poskytování sociální služby

 
Sociálně terapeutické dílny (STD) nabízejí ambulantní službu sociální prevence lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku a nemají jiné uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Maximální okamžitá kapacita STD je 15 klientů.
Pracovní terapie probíhá v keramické dílně, výtvarné dílně, dílně praktických dovedností a v tréninkové kavárně.

Výrobky STD jsou prezentovány na výstavách a trzích. Kavárna je místem, kde mohou lidé s hendikepem ukázat veřejnosti, že i oni s potřebnou podporou mohou být úspěšní, místem, kam se návštěvníci rádi vracejí nejen za dobrou kávou, domácími dezerty, ale hlavně příjemnou atmosférou.

.