Ekonomické dokumenty:

  • Výroční zpráva:

2017, 2016, 20152014, 2013, 2012

  • Výroční zpráva podle Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

2017, 20162015, 2014, 2013, 2012

  • Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha):

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 

  • Protokol o schválení účetní závěrky:

2017, 2016, 2015, 2014, 2013

 

Organizační dokumenty:

 

Ostatní: