GDPR:

 

kontaktní osoba v organizaci: PhDr. Květa Kutílková
e-mail: info@domovraspenava.cz
tel: +420 482 319 102, +420 723 157 350

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Roman Šikola
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
tel: +420 485 226 356, +420 739 541 629

 

Ekonomické dokumenty:

  • Výroční zpráva:

2018, 2017, 2016, 20152014, 2013,

  • Výroční zpráva podle Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

2018, 2017, 20162015, 2014,

  • Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha):

2018, 2017, 2016, 2015, 2014,

  • Protokol o schválení účetní závěrky:

2018, 2017, 2016, 2015, 2014,

 

Organizační dokumenty:

 

Ostatní:

 

Liberecko z nebe – prezentace našeho zařízení str. 134