GDPR:

 

kontaktní osoba v organizaci: PhDr. Květa Kutílková,
e-mail: info@domovraspenava.cz,
telefon: +420 482 319 102, +420 723 157 350.

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Roman Šikola,
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz,
telefon: +420 485 226 356, +420 739 541 629.

 

Ekonomické dokumenty:

  • Výroční zpráva:

2019, 2018, 2017,

  • Výroční zpráva podle Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

2020, 2019, 2018,

  • Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha):

2020, 2019, 2018,

  • Protokol o schválení účetní závěrky:

2020, 2019, 2018,

 

Organizační dokumenty:

 

Ostatní:

 

Liberecko z nebe – prezentace našeho zařízení str. 134