Sociálně terapeutické dílny (STD) nabízejí ambulantní službu sociální prevence lidem s mentálním postižením, s kombinovaným mentálním a tělesným postižením, mentálním a smyslovým postižením a osobám s poruchami autistického spektra, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku a nemají jiné uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba je určena osobám ve věku od 15 do 65 let.

Maximální okamžitá kapacita STD je 18 klientů. Provozní doba služby je pondělí až pátek od 06:30 do 16:30 hodin.

Pracovní terapie probíhá:

  • v keramické dílně,
  • ve výtvarné dílně,
  • v dílně pracovních dovedností,
  • v tréninkové kavárně.

Výrobky STD prezentujeme na výstavách a trzích. V kavárně se lidé s handicapem setkávají s veřejností, rozvíjejí své sociální a komunikační kompetence. Kavárna je místem, kam se návštěvníci rádi vracejí nejen za dobrou kávou, domácími dezerty, ale hlavně příjemnou atmosférou.

Žádost o umístění do služby STD lze stáhnout zde:

Poskytujeme ambulantní službu osobám se sníženou soběstačností z Libereckého kraje z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem STD je dlouhodobá a pravidelná podpora klientů, zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.