Sociálně terapeutické dílny (STD) nabízejí ambulantní službu sociální prevence lidem s mentálním postižením, s kombinovaným mentálním a tělesným postižením, mentálním a smyslovým postižením a osobám s poruchami autistického spektra, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku a nemají jiné uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba je určena osobám ve věku 15 – 65 let.

Maximální okamžitá kapacita STD je 18 klientů. Provozní doba služby je pondělí až pátek od 06:30 do 16:30 hodin.

Pracovní terapie probíhá v keramické dílně, výtvarné dílně, dílně praktických dovedností a v tréninkové kavárně. Výrobky STD prezentujeme na výstavách a trzích. V kavárně se lidé s handicapem setkávají s veřejností, rozvíjejí své sociální a komunikační kompetence. Kavárna je místem, kam se návštěvníci rádi vracejí nejen za dobrou kávou, domácími dezerty, ale hlavně příjemnou atmosférou.

Žádost o přijetí do služby STD lze stáhnout  zde: Žádost o poskytování sociální služby STD.

Poskytujeme ambulantní službu osobám se sníženou soběstačností z Libereckého kraje z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem STD je dlouhodobá a pravidelná podpora klientů, zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.