Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutická dílna a Kavárna Domov

třída – speciální pedagog
cvičný byt dívky
cvičný byt chlapci
oddělení imobilních klientů
oddělení PAS
sociálně terapeutická dílna
Kavárna Domov