Domov pro osoby se zdravotním postižením,

Sociálně terapeutická dílna a Kavárna Domov,

třída – speciální pedagog,
cvičný byt dívky,
cvičný byt chlapci,
oddělení imobilních klientů,
oddělení PAS.
sociálně terapeutická dílna,
Kavárna Domov.