Velké poděkování patří všem našim sponzorům a dárcům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá, i drobná pomoc formou finančního příspěvku či dobrovolnické činnosti má pro naše klienty velký význam. Díky tomu je možno uskutečnit řadu volnočasových a kulturních akcí nad rámec finančních možností naší organizace.


Přehled sponzorů v roce 2022

  • Evžen Kotásek, neúčelový dar, pravidelné částky
  • Kateřina Trojanová, neúčelový dar 1.000,- Kč
  • Michaela Štrojsová, neúčelový dar 15.000,- Kč

V rámci Grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME jsme obdrželi od Nadace rozvoje občanské společnosti v roce 2021 částku 30.000,- Kč na realizaci projektu s názvem Bazální stimulace pro děti s těžkým postižením.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je NROS_CMYK_logo-1020x321.jpg.