Velké poděkování patří všem našim sponzorům a dárcům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá, i drobná pomoc formou finančního příspěvku či dobrovolnické činnosti má pro naše klienty velký význam. Díky tomu je možno uskutečnit řadu volnočasových a kulturních akcí nad rámec finančních možností naší organizace.


Přehled sponzorů v roce 2023

 • NOVUS Česko s.r.o., účelový dar 15.000,- Kč, Usn.563/23/RK
 • O. Heinzlová, neúčelový dar 5.000,- Kč
 • Gymnázium Frýdlant, účelový dar 6.308,- Kč, Usn. 1286/23/RK
 • KRTEK CZ s.r.o., neúčelový dar 20.000,- Kč
 • Tesco – Nadace rozvoje občanské společnosti, účelový dar 45.000,- Kč, Usn. 1622/23/RK
 • KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., neúčelový dar 24.738,- Kč
 • Mikroregion Frýdlantsko, neúčelový dar 40.000,- Kč
 • Fofršneci z Beskyd, neúčelový dar 61.000,- Kč

Přehled sponzorů v roce 2022

 • Evžen Kotásek, neúčelový dar, pravidelné částky 100,- Kč
 • Kateřina Trojanová, neúčelový dar 1.000,- Kč
 • Michaela Štrojsová, neúčelový dar 15.000,- Kč
 • BUDA-MONT, spol. s r.o., neúčelový dar 20.000,- Kč
 • PRAGOPERUN, spol. s r.o., neúčelový dar 30.000,- Kč
 • KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., neúčelový dar 40.000,- Kč
 • Fofršneci z Beskyd, neúčelový dar 36.000,- Kč
 • Gymnázium Frýdlant, účelový dar 5.228,- Kč
 • Erich Kapl, neúčelový dar 3.000, Kč
 • Kateřina Trojanová, neúčelový dar 3.000,- Kč

V rámci Grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME jsme obdrželi od Nadace rozvoje občanské společnosti v roce 2023 částku 45.000,- Kč na realizaci projektu s názvem Pes a kočka jsou naši kamarádi.