Velké poděkování patří všem našim sponzorům a dárcům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá, i drobná pomoc formou finančního příspěvku či dobrovolnické činnosti má pro naše klienty velký význam. Díky tomu je možno uskutečnit řadu volnočasových a kulturních akcí nad rámec finančních možností naší organizace.


Přehled sponzorů v roce 2022

  • Evžen Kotásek, neúčelový dar, pravidelné částky 100,- Kč
  • Kateřina Trojanová, neúčelový dar 1.000,- Kč
  • Michaela Štrojsová, neúčelový dar 15.000,- Kč
  • BUDA-MONT, spol. s r.o., neúčelový dar 10.000,- Kč
  • PRAGOPERUN, spol. s r.o., neúčelový dar 30.000,- Kč
  • KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., neúčelový dar 40.000,- Kč
  • Fofršneci z Beskyd, neúčelový dar 36.000,- Kč

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je NROS_CMYK_logo-1020x321.jpg.

V rámci Grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME jsme obdrželi od Nadace rozvoje občanské společnosti v roce 2021 částku 30.000,- Kč na realizaci projektu s názvem Bazální stimulace pro děti s těžkým postižením.